logo

Twój partner w inwestycjach


 

Nieruchomości

Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług związanych z rynkiem nieruchomości.

Proponujemy Państwu pomoc przy:

•  pozyskiwaniu nieruchomości,
•  weryfikacji stanu prawnego,
•  analizie dokumentów planistycznych pod kątem możliwości lokalizacji inwestycji,

•  nadzoru procedur planistycznych w gminach - zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów zagospodarowania przestrzennego,

•  przygotowaniu wniosku o wydanie decyzji or warunkach zabudowy oraz nadzorowaniu postępowania.


Na życzenie klienta wyszukujemy atrakcyjne oferty sprzedaży gruntów i budynków na wybranym terenie, negocjujemy cenę zakupu nieruchomości oraz zarządzamy istniejącymi obiektami. Przeprowadzamy kompleksową analizę możliwości lokalizacji inwestycji pod względem stanu prawnego i faktycznego, środowiskowym oraz planistycznym. Nadzorujemy również procedurę zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów zagospodarowania przestrzennego tak, aby Państwa pomysł na inwestycję mógł być zrealizowany.

Zapraszamy do współpracy.