logo

Twój partner w inwestycjach

Firma Earth energy powstała w 2010 r. w odpowiedzi na potrzeby rynku dotyczące sporządzania opracowań środowiskowych. W trakcie działalności firmy i współpracy z inwestorami oraz jednostkami samorządu terytorialnego zetknęliśmy się z potrzebą kompleksowej obsługi planowanych inwestycji, dlatego też wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i obecnie zajmujemy się nadzorowaniem realizacji przedsięwzięć na każdym etapie, w tym doradztwem inwestycyjnym oraz nieruchomościami, a także sporządzaniem dokumentów strategicznych dla samorządów terytorialnych.
Dzięki ponad 9-letniemu doświadczeniu oferujemy naszym klientom skuteczną pomoc w analizie i organizacji przedsięwzięcia, pozyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych przy rozpoczęciu funkcjonowania inwestycji, a także przeprowadzaniu audytów środowiskowych i obsłudze firm w realizacji ich ustawowych obowiązków.

W naszej ofercie znajdą Państwo m. in.:

•  doradztwo w zakresie planistycznym, prawnym i finansowym,
•  weryfikację stanu prawnego i pomoc w pozyskiwaniu nieruchomości,
• karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (na potrzeby   uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, pozwolenia zintegrowanego, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
•  usługi prowadzenia sprawozdawczości i wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
•  programy ochrony środowiska,
•  prognozy, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
•  przeprowadzenie audytów środowiskowych w przedsiębiorstwach,
•  nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz merytoryczne uzgodnienia z organami

opiniującymi   oraz organem prowadzącym postępowanie administracyjne.

Cena za wykonanie opracowań i uzyskania decyzji jest uzależniona od ich rodzaju i zakresu – ceny ustalane są indywidualnie dla każdego zlecenie.

Firma Earth energy zatrudnia doświadczonych specjalistów w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki przestrzennej. Właścicielem firmy oraz kierownikiem projektów jest Krzysztof Krukowski, który posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz projektów komercyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.