logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

 

Projekty OZE

Dzięki ponad wieloletniemu doświadczeniu w branży odnawialnych źródeł energii na terenie całego kraju, a także na rynku europejskim oferujemy klientom skuteczną pomoc i doradztwo inwestycyjne na każdym etapie projektu, od poziomu greenfield, aż do momentu oddania inwestycji do użytkowania.


Specjaliści naszej firmy oferują kompleksową pomoc oraz  przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, znalezienie lokalizacji pod farmę fotowoltaiczną lub elektrownię wiatrową, pozyskania wszelkich pozwoleń, aż do momentu oddania jej do użytkowania. Zespół Earth Energy świadczy usługi na najwyższym poziomie, zapewniamy pełen profesjonalizm, dobry kontakt oraz indywidualne podejście do klienta.


W zależności od Państwa zapotrzebowania służymy pomocą w przygotowaniu opracowań eksperckich dla celów uzyskania decyzji środowiskowej, warunków przyłączenia do sieci, aż po pozwolenie na budowę w zakresie realizacji projektów z odnawialnych źródeł energii. Dzięki realizacji kilkudziesięciu projektów z odnawialnych źródeł energii, posiadamy cenne doświadczenie w postępowaniach administracyjnych na terenie całego kraju.Współpracujemy z Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska na terenie całej Polski.


Oferujemy swoje usługi w pełnym zakresie na potrzeby:

•  wyboru najlepszej dla Państwa lokalizacji inwestycji,
•  zabezpieczenia terenu (podpisania umów dzierżawy, służebności),
•  uzyskania możliwości przyłączenia do sieci,
•  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym kompleksowego przygotowania dokumentacji i wykonania niezbędnych analiz (analizy krajobrazowe, analizy akustyczne, inwentaryzacje przyrodnicze),
•  uzyskania decyzji lokalizacyjnej (decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji celu publicznego),
•  decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (warunki posadowienia terenu, decyzja na zjazd z drogi, ewentualna decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej pod transformator farmy fotowoltaicznej lub stopę elektrowni wiatrowej, jeżeli jest wymagana),
•  uzyskanie uzgodnień melioracyjnych, zabezpieczeniu służebności przejazdu i przechodu,
•  uzgodnienie ZUDP dla kabla linii energetycznej,
•  warunki przyłączenia do sieci,
•  uzyskanie pozwolenia na budowę,
•  wybudowanie elektrowni wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej,
•  oddanie inwestycji do użytkowania.

Naszym specjalistom i wiedzy know - how zaufało już kilkanaście firm, a jak wiadomo, jeden zadowolony klient przyprowadzi kolejnych dziesięciu.


Jesteśmy również zainteresowani zakupem projektów na każdym etapie ich rozwoju, jak również współpracą przy realizacji już rozpoczętych inwestycji.


Zapraszamy do współpracy.