logo

Twój partner w inwestycjach

 

 

Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy polega na sprawdzeniu, czy dana firma przestrzega wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska (identyfikacja stopnia spełnienia wymogów prawnych), czy wdrożyła wszelkie uregulowania formalnoprawne, czy uiszcza stosowne opłaty.

 

W ramach audytu dokonujemy analizy przedsiębiorstwa pod kątem wymaganych decyzji administracyjnych, zgłoszeń i zgód w zakresie ochrony środowiska oraz prawidłowości wnoszonych opłat.


Audyt środowiskowy jest dedykowany firmom, które chcę sprawdzić stan formalnoprawny w zakresie prawa ochrony środowiska oraz dostosować do obowiązujących przepisów prawa, które dosyć często ulegają zmianom.


Oferujemy:

• Analizę stanu formalnoprawnego w zakresie obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów ochrony środowiska,
•  Określenie obowiązków przedsiębiorcy w ujęciu kwestii środowiskowych,
•  Przedstawienie rozwiązań mających na celu poprawę niedociągnięć.


Jeśli Państwa firma spodziewa się kontroli z WIOŚ to przeprowadzenie audytu środowiskowego jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwala na wykrycie nieprawidłowości oraz uzupełnienie braków oraz uniknięcia ewentualnych kar nałożonych przez urzędników WIOŚ za niewywiązywanie się z wymaganych decyzji.

 

Zapraszamy do współpracy.